24 недели | Фестивал на Новиот Германски Филм

24 недели

491321

Режија: Ане Зохра Берахед
Германија 2016, 102 минути
Со: Јулиа Јенч; Бјарне Медел; Јохана Гастдорф
(драма)

Астрид и Маркус се реални и стабилни. Астрид ја сака
својата професија на кабаретистка, нејзиниот маж и
менаџер Маркус ја поддржува со љубов. Додека го
чекаат своето второ дете, животот ќе им биде исфрлен
од колосек: на рутински преглед ќе дознаат дека бебето
е тешко болно. Помеѓу дијагнозите и советите, нивната
врска стигнува до нејзините граници. Потрагата по
вистинскиот одговор се става под знак прашалник.
Колку повеќе време поминува, толку појасно воочуваат
дека никој не може да ја донесе одлуката место нив –
одлуката за живот и смрт.

Останати филмови...