Програма | Фестивал на Новиот Германски Филм


100 Работи
(Комедија)


02.05.2019 во 19.00ч.
Кино Милениум
06.05.2019 во 21.00ч.
Кино Фросина


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


03.05.2019 во 16.00 ч.
Кино Фросина


Пакет кратки филмови


03.05.2019 во 19.00 ч.
Кино Фросина


Жешко столче
(драма)


03.05.2019 во 21.00 ч.
Кино Фросина


Тим Талер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура,драма)


04.05.2019 во 16.00 ч.
Кино Фросина


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


04.05.2019 во 19.00 ч.
Кино Фросина


Исход на вистината
(трилер/драма)


04.05.2019 во 21.00 ч.
Кино Фросина


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


05.05.2019 в о 16.00 ч.
Кино Фросина


Надвор од системот
(драма)


05.05.2019 во 19.00 ч.
Кино Фросина


Стикс
(драма)


05.05.2019 во 21.00 ч.
Кино Фросина


Среќата е за слабаци
(трагикомедија)


06.05.2019 во 19.00 ч.
Кино Фросина


100 работи
(Комедија)


20.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


21.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


22.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


24.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


21.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


29.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


30.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Пакет кратки филмови


23.05.-20.00 ч.
Центар за култура


100 работи
(Комедија)


31.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


01.06.-20.00 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


02.06.-20.00 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


03.06.-20.00 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


01.06.-18.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


02.06.-18.00 ч.
Центар за култураПомош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


03.06.-18.00 ч.
Центар за култура


Пакет кратки филмови


04.06.-20.00 ч.
Центар за култура


100 работи
(Комедија)


18.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


19.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


20.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


21.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


19.05.-18.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


20.05.-18.00 ч.
Центар за култура


100 Gjëra
(Komedi)


22.05.-17.30 ч.
Центар за култура


Loja me karrige
(Dramë)


23.05.-17.00 ч.
Центар за култура


Në kohërat kur drita shuhet
(Dramë, Komedi)


24.05.-17.00 ч.
Центар за култура


Fundi i së vërtetës
(Thriller, Dramë)


25.05.-17.00 ч.
Центар за култура


Tobi kureshtar dhe sekreti i planetit tonë
(Film dokumentar, familjar)


23.05.-12.30 ч.
Центар за култура


Timm Thaler ose djaloshi që e shiti buzëqeshjen e tij
(Familje, aventurë, dramë)


25.05.-12.30 ч.
Центар за култура


Ndihmë, i zvogëlova prindërit
(Familje, Komedi, aventurë)


24.05.-12.30 ч.
Центар за култура


Paketi me filma


23.05.-21.30 ч.
Центар за култура


100 работи
(Комедија)


13.05.-19.30 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


14.05.-19.30 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


15.05.-19.30 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


16.05.-19.30 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


14.05.-12.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


15.05.-12.00 ч
Центар за култура


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


16.05.-12.00 ч.
Центар за култура


Пакет кратки филмови


17.05.-19.30 ч.
Центар за култура


100 работи
(Комедија)


21.05.-20.00 ч
Универзитет „Гоце Делчев“


Жешко столче
(драма)


22.05.-20.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


23.05.-20.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Исход на Вистината
(трилер/драма)


24.05.-20.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


22.05.-18.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


23.05.-18.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


24.05.-18.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“


Пакет кратки филмови


21.05.-22.00 ч.
Универзитет „Гоце Делчев“100 работи
(Комедија)


15.05.-20.00 ч.
Дом на култура


Жешко столче
(драма)


16.05.-20.00 ч.
Дом на култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


17.05.-20.00 ч.
Дом на култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


18.05.-20.00 ч.
Дом на култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


17.05.-11.00 ч.
Дом на култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


18.05.-12.00 ч.
Дом на култура


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


16.05.-11.00 ч.
Дом на култура


Пакет кратки филмови


Дом на култура


100 работи
(Комедија)


20.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


21.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


22.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


24.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


21.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


29.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


30.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Пакет кратки филмови


23.05.-20.00 ч.
Центар за култура


100 работи
(Комедија)


16.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Жешко столче
(драма)


17.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Во време кога светлината згаснува
(драма/комедија)


17.05.-18.00 ч.
Центар за култура


Исход на Вистината
(трилер/драма)


18.05.-20.00 ч.
Центар за култура


Љубопитниот Тоби и тајната на нашата планета
(документарец-семеен филм)


17.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Tим Tалер или момчето што ја продаде својата насмевка
(семеен филм, авантура, драма)


17.05.-13.00 ч.
Центар за култура


Помош, ги смалив родителите
(семеен филм, комедија, авантура)


18.05.-11.00 ч.
Центар за култура


Пакет кратки филмови


18.05.-18.00 ч.
Центар за култура